ซีพี ออลล์ จัดพิธีมอบรางวัลหนังสือดีเด่น รางวัลหนังสือเจ็ดเล่มครั้งที่ 20

Posted by

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้าน 7-Eleven และ 7-Eleven Delivery จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น งาน “Seven Book Awards” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม วัฒนชัย สมาชิกคณะกรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่น Seven Book Awards เป็นประธานมอบรางวัลและบรรยายพิเศษเรื่องการอ่าน โดยมีนักเขียน ศิลปินการ์ตูน บรรณาธิการ และสำนักพิมพ์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นายประสิทธิ์ จักระธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซเว่น บุ๊ค อวอร์ดส์” เป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน” ของซีพี ออลล์ ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 20 ปี ตามปณิธานของบริษัท “ให้และแบ่งปัน” โดยคัดสรรหนังสือคุณภาพดีทั้ง 7 หมวดเพื่อสังคม ได้แก่ บทกวี การ์ตูน นวนิยาย และรวบรวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชนและสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมนักเขียนที่มีคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหายกระดับสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองในด้านการอ่านและการเขียน

“โครงการประกวดหนังสือดีเด่น Seven Book Awards เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นเวทีที่ให้เกียรติและสนับสนุนนักเขียนไทยให้พัฒนาทักษะหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ จนเข้าสู่ปีที่ 20 อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง และเป็นความตั้งใจที่จะส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคนให้นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการศึกษาของซีพีออลล์ การพัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหนังสือคุณภาพดีสู่สังคมไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยสร้างวัฒนธรรมการอ่านและการเขียนให้เติบโตต่อไป เพราะความรู้ต่างๆที่มาจากการอ่านและการเขียนที่มีคุณภาพ เมื่อออกไปสู่สังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนามนุษย์ และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

โดยในปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดในประเภทต่างๆ รวม 216 ชิ้น ผลการตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น Seven Book Awards ครั้งที่ 20 ปี 2566 มีดังนี้

ประเภทกวีนิพนธ์: รองชนะเลิศอันดับ 1 “เราอยู่บนโลกใบเดียวกันหรือเปล่า?” โดย “นิตา มาสิริ” รองชนะเลิศอันดับ 1 “ดินแดนแห่งบันไดงู” โดย “วิสุทธิ์ ขาวเนียม” รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “มิดอยากเป็นอย่างอื่น” โดย “กวีศรา เมืองงาม” และรางวัลเชิดชูเกียรติการสืบสานวรรณกรรมท้องถิ่น “การแวกเฮือน” โดย “แพนด้า ตามธรรม” และหนังสือแนะนำ “ซับซ้อนโลกมืดมน” โดยบัญชา ออนดี

ประเภทการ์ตูน รองชนะเลิศอันดับ 1 “ควันหลงกับหมอกขาว” โดย “มนัสวี โรจนะพันธ์” รองชนะเลิศอันดับ 1 “10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI, Dogs Don’t Bark in This House” โดย “พลอยจ๋า เพลิน เผ่าพันธ์เลิศ” และรองชนะเลิศ – อัพ 2 “เพลย์ลิสต์ของฉัน KANIS x Whal&Dolph” โดย “KANIS”

ประเภทนวนิยาย: รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “Wolf in the Middle of the Ocean” โดย “ชุมชน ลูนะชัย” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “หนึ่งวันวรรณนิรันดร์ดล” โดย “กิตติศักดิ์คงคา” และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย “Z Diary” โดย “ปัณนิดา ภูมิ . วัด”

ประเภทรวบรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สู่อนาคต” โดย “อุเทน พรหมแดง” รองชนะเลิศอันดับ 1 “เรายังคงยิ้มได้” ดอกไม้ยังคงบาน โดย “อุเทน พรมแดง” และรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Moving Landscape โดย “นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง” ”

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ได้รับรางวัล “เหมือนตัดหัวหอม” โดย “ทรงเล็ก” รองชนะเลิศอันดับ 1 “ปลาสายรุ้ง” โดย “วันมันตา” รองชนะเลิศอันดับ 2 “โกโก้กับนกฟินิกซ์ที่หายไป” โดย “วงศ์เวลา” และหนังสือแนะนำ ก. รวม 3 ผลงาน ได้แก่ “คลองแสงดาวเต็มธนาคาร” โดย “ภาณุมาศ ภูมิภาวร”, “ญิฮาดในอิสลามิสต์” โดย “สามารถ ทองเฟื่อง” และ “อมตะ ปานพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3)” โดย “สุมาลี”

ประเภทสารคดี รองชนะเลิศอันดับ 1 “กุหลาบเปอร์เซียในแผ่นดินสยาม” โดย “กุสุมา รักษมณี” รองชนะเลิศอันดับ 1 “Ultraman: The Unreasonable Finish Line” โดย “นิ้วกลม” รองชนะเลิศอันดับ 2 โดย “แม่นาค” ผักสมบูรณ์: แม่นาค ผีคลาสสิกแห่งสยาม” โดย “เอนก นาวิกมัน” และหนังสือแนะนำ 5 ผลงาน ได้แก่ “ควอนตัมจากแมวลึกลับ… สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์” โดย “บัญชา ธนบุญสมบัติ”, “ประวัติศาสตร์แมว: A HISTORY OF CATS” โดย “ฉกรีนาทิพย์ เศวิกุล”, “แม่ ฉัน และโรคอัลไซเมอร์” โดย “ชลจร จันทรนาวี”, “คนปฏิวัติ ชีวิตและความฝันของคนรุ่นใหม่ในช่วงคณะราษฎร” โดย ณัฐพล ใจจิง และ “เล่นบทแปล” ประวัติความเป็นมาของ สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย “นักรบ มูลมานัส”

ขณะที่รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ประเภทกวีนิพนธ์ ผู้ชนะเลิศ “ฤดูกาลแห่งความอดอยากผึ้งป่า” โดย “ณรงค์ชัย แสงอัครคี” และรองชนะเลิศอันดับ 1 “คำ | ข้อความ | รูปภาพ” โดย “วรพจน์ สรรพเมฆ” รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ สาขาการ์ตูน หมวดนิยายสั้น และหมวดรวบรวมเรื่องสั้นไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

รางวัลสำหรับผู้ชนะรางวัล “หนังสือเจ็ดเล่ม” ทั้ง 6 ประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท และโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท และโล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับประเภท Young Writers Award ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ซีพีออลล์เตรียมเปิดรับผลงานจากนักเขียนและผู้จัดพิมพ์เข้าประกวดครั้งที่ 21 รวม 7 หมวด ได้แก่ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย และคอลเลกชันเรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ (4 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น) แข่งขันชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กำลังดำเนินการ) และเงินรางวัล 100,000 บาท (สำหรับรางวัลชนะเลิศ ยกเว้นประเภท Young Writers Award) โดยจะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 . สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.csrcpall.com